Bærekraft


Vi på Hovdestøylen ønsker å ta del i det grønne skiftet og er derfor nå i gang med å bli Miljøfyrtårnsertifisert. Vi øker fokuset på å ta smarte valg for å lage et grunnlag for å levere bærekraftige produkter og løsninger. Vi er i en omstillingsprosess i forhold til avfallshåndtering, energibruk, innkjøp, leveranse og transport. 

Har du innspill til hvordan vi kan bli bedre? Send oss en mail til post@hovdestoylen.com


Vår miljøpolicy

Hovden Alpin Overnatting AS har som mål å bli en bærekraftig bedrift og jobbe mot å stadig bli bedre. Vårt styringssytem skal kontinuerlig gi en forbedring av våre tjenster- og vårt produkuts innvikning på miljø og samfunnet rundt oss.  

Vi ønsker å bidra til å styrke verdien i lokalsamfunnet og benytter lokale leverandører og aktivitet tilbydere. Vi vil jobbe med å begrense miljøpåvirkningen fra bedriftens aktiviteter og våre gjesters behov skal dekkes ved bruk av nærområdet.  

Miljøarbeidet er integrert i den daglige aktiviteten i bedriften. Vi følger disse veiledende prinsippene for å oppnå vårt mål. 

  • Ledelsen er ansvalige for å drive miljøarbeidet sytematisk og stukturert 
  • Skape et sikkert og inkluderende arbeidsmiljø for våre ansatte  
  • Inkludere alle ansatte i miljøarbeidet 
  • Redusere vårt klimaavtrykk med fokus på gjenbruk, energibruk og avfallshåndtering 
  • Være en viktig aktør for miljøbevisst arbeid i nærmiljøet 
  • Arbeide kontinuerlig for å stadig bli bedre   

Hvordan kan du som gjest bidra?


Det finnes mange muligheter å hjelpe oss til å bidra å en mer bærekraftig framtid.
Vi oppfordre gjester til å følge disse rådene ved besøk hos oss:

Rengjøring av rom.
Du kan påvirke en bærekraftig framtid med å begrense tjenester som rengjøring av rom på daglig basis eller bytting av sengetøy. Ved å henge ¨ikke forstyr¨ lapp på døren.
Vi anbefaler også å henge opp håndkle som ikke trengs å byttes.

Opplev fjellet og la bilen stå!
Vi er så heldig at alt Hovden ha å tilby ligger i en overkommelig distanse. Vi anbefaler våre gjester å la bilen stå og nyte naturen til fots eller på ski.

Minsk strømforbruket
Vi er bevist på bruk av energi og oppfordre våre gjester å unngå unødvendig bruk av strøm og begrense temperaturen på rommene.

Kildesortering av søppel
Hjelp oss med å sortere avfall på rommene. Gjerne sett glass, pant og papp ved siden av avfallsbøtte

Grønne konferanser
Ønsker du å besøke oss med ditt firma for å hold en kurs eller konferanse? Vi gir deg muligheten til å velge en grønn konferanse.